ИХФ, Услуги  \ Откъси от видео лекции
Учение за всички, които копнеят за нещо повече в живота.

Дарио Салас Сомер
Дарио Салас Сомер


За първи път предлагаме услугата на "ИХФ на български/ Откъси от видео конференции" за индивидуално развиване на съзнателността.

Гледай Видео / 17-Ти Декември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 17.12.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: семантика на речта, значение, мисъл, ниво на съзнателност, себеотрицание, Животът е хубав.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 10-Ти Декември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 10.12.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: качество на живот, щастие,философия в действие, правилата на Живота, власт и лични желания, цел на живота, еволюция на съзнанието.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 03-Ти Декември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 03.12.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: преработване, самонаблюдение, да се променя, последователност, благодарност, щедрост, прошка, щастие и удоволствие, качество на живот.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 26-Ти Ноември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 26.11.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: страдание, истинско и лъжливо „Аз“, лична власт, лична важност, възприятие, информация и значение.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 19-Ти Ноември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 19.11.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: настоящия момент, припряност, недостатъци, себепознание, кохерентност.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 12-Ти Ноември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 12.11.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: чистота на намерението, съзнателност, разбиране, лична власт, безпристрастност, отговорност, перспектива.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 05-Ти Ноември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 05.11.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: говоря, лесно и трудно, значението, фантазии, собствена важност, ентропия, закони на Природата.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 29-Ти Октомври, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 29.10.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: възприятие, механичност, вътрешно раздвояване и да успееш да се видиш, най-добрата инвестиция, сила на собствената воля, алчност и депресия, добро и зло, себепознание.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 22-Ти Октомври, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 22.10.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: информация и човешко същество, да живееш мъдро, щастие, сън и пробуждане, реалност, причина и следствие, човешко развитие.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 16-Ти Октомври, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 16.10.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: да се развиваш, нарцисизъм и представа за себе си, качество на живот, чистота, да правиш непредвидимото и невъзможното, здраве и баланс, гъвкавост, истински мъдри хора.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 08-Ти Октомври, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 08.10.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: цялостност на живота, учене и знание, информация и отчуждение, контрол върху нечии мисли, неподвижност, да говориш и да мълчиш, капацитет на значението.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 01-Ти Октомври, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 01.10.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: съзнателност, методология, хармония, мотивация, законите на Живота, одобренито на Природата.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 24-Ти Септември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 24.09.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: виждане и гледане, съзнателност, да преработваш, да задържаш вниманието си, да мислиш, състояние на будност, минало, настояще и бъдеще.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 10-Ти Септември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 10.09.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: духовност, енергия, съзнателност, качество на живот, възприятие, умът, мисълта и мозъкът.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 03-Ти Септември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 03.09.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: съзнание, мъдрост, енергия, съществото, собствена важност, да желаеш безплатни и лесни неща, добро и зло, чистота.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 27-Ти Август, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 27.08.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: духовност и духовен път, лъжливото “Аз”, щастие и удоволствие, механично поведение, желания и стремежи, хармония и мир.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Гледай Видео / 20-Ти Август, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 20.08.2007 година, за всички членове на Института за Хреметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: съзнателност, енергия, внимание, собствена важност, хармония, чистота и ентропия.

Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Правила и условия за използване на "ИХФ, Услуги \ Откъси от видео лекции"

Използването на тази услуга е свързано със спазването на следните правила и условия:

Потребителят на тези “Откъси” от видео лекции има право да ги гледа или използва само за собствени цели.

Целият този материал е регистриран във всички страни по силата на Законите за Авторското право, с всички запазени права, според които тези Откъси не могат да се показват, публикуват, копират, адаптират, купуват или продават, разиграват, разпространяват, променят, преобразуват, редактират, лицензират, прехвърлят, излъчват - частично или изцяло, или да се използват за каквито и да било търговски и други цели.

По сходен начин е забранено свалянето на Откъсите с цел редактиране и представяне, или с цел предоставяне на трети лица за дистрибуция и публична реклама, освен в случаите упоменати тук. Тази забрана е валидна за всяка медия, представляваща СМИ, и достигаща до определен брой хора, независимо дали тази медия съществува в момента или ще се появи в бъдеще. Без ограничаване на валидността на настоящата забрана,тя си остава в сила по отношение на сваляне, редактиране или използване на Откъсите в каквото да било публично пространство, графични или текстови публикации, интернет (уеб страници, онлайн медии и т.н.). Забранява се преводът, адаптирането или каквато да било промяна, без изричното разрешение на автора. Разрешено е лично, семейно и домашно ползване, както и коментирането с определени индивиди в ограничен кръг. Всяка употреба извън описаните тук възможности, или без писмено разрешение от автора, може да е причина за повдигане на публични санкции.

Свалянето и използването на този материал на персоналния Ви компютър е Ваша лична отговорност, и ние не носим отговорност за последствията, свързани с проблеми при инсталирането или използването му, от което може да последва загуба на информация или файлове, съществуващи във Вашия компютър, в този на Вашия интернет доставчик, или пък на други лица..

нагоре нагоре